Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnostní schůze klubu č. staváka ze dne 13.12.2014

23. 5. 2017

skenovani0038---kopie.jpg

 

Slavnostní schůze klubu č. svaváka při

speciálce13.12.2014 na konec oslav

90.výročí založení klubu v Kolíně-

Štítarech.

  1. Zahájení-K. Bek uvítal přítomné, zvláště našeho největšího sponzora M. Lukáše, předal mu ročenku k 90.výročí založení klubu s věnováním, podepsanou výborem klubu a poděkoval za jeho finanční podporu, kterou našemu klubu věnuje už několik roků. Za ÚOK přivítal V. Krůtu, pověřil řízením schůze J. Hrubého a předal mu slovo.

  2. Vyhlášení výsledků-budou přiloženy k zápisu této schůze.

  3. Zhodnocení výstavených holubů posuzovateli a za nepřítomné tak učinil poradce chovu T. Sousedík a jeho celkové hodnocení po odborné stránce bude publikováno v odborném tisku

  4. Činnost poboček-zástupci poboček, krátce zhodnotili svoji činnost a celkové hodnocení bude na valné hromadě, ještě proběhne jihočeská speciálka 10.-11.ledna a severočeská speciálka 17.-18.ledna v Lysé n/L. Předseda západočeské pobočky F. Slepička poděkoval M. Lukášovi za podporu naší ročenky k 90.výročí, tázal se, proč V. Švehla nevyhrál pohár K. Krále, když obdržel nejvíce bodů. Znovu vyjádřil nesouhlas s oceňovacím lístkem E svazu, kritizoval, že oceňovací lístek nebyl přijat v souladu se stanovami neboť nebyl projednáván na základních organizacích a zeptal se přítomných, kde byl lístek E svazu projednáván na základních organizacích. Dostalo se mu odpovědi, že tam kde byl oceňovací lístek E svazu projednán OOK nebyl souhlas a jinde se ZO vůbec tomuto problému nevěnovaly. F. Slepička ještě poznamenal, že na valné hromadě klubu v dubnu hlasoval delegát západočeské pobočky v rozporu s usnesením pobočky V. Krůta souhlasil s oceňovacím lístkem E svazu.

  5. Diskuze-K. Bek vysvětlil o poháru Karla Krále, první pořadí schvaluje komise pro výběr šampiónů, už více než 15 roků a letos se stalo podruhé co vítěz nedosahoval nejvíce bodů, při výběru šampiónů nebyly mnohokrát respektovány návrhy posuzovatelů a navíc byli vybráni nenavržení holubi s menším počtem bodů a nikdo se nad tím nepozastavil. Je to pojistka jak nesouhlasit s nadměrným přidělováním bodů například u variet, které nedosahují prošlechtění těch nejlepších. J. Bačkovský navrhl ustanovit odvolací komisi. K. Bek odpověděl odvolací komise byla dříve a to je více než 20 roků, ale zkušenosti s ní byly takové, stále se odvolávali lidé stejní a zejména pokud nevyhráli, v naprosté většině by musely být posouzeni všichni holubi ve varietě, kde k odvolání došlo, v současné době, kdy ocenění je součástí katalogu, nelze z časových důvodů toto respektovat, v žádném případě se ale nikdo z nás nebrání další diskusi o těchto problémech. M. Lukáš pozdravil naši slavnostní schůzi, hovořil o naši organizaci, kde nejsou rozdíly mezi lidmi, a jak se říká někdo dá ruce, někdo dá rozum, kdo má a může dát, dá peníze. Všechny nás spojuje naše národní plemeno český stavák. U něho v Toužetíně létá už téměř 5000 č. staváků, jak se u něho krmí a zatím nejsou zdravotní problémy většího charakteru. Zásadně se pozastavil nad novým lístkem na posuzování, jak je možné, pokud vyloženě někomu neškodíme, nám nařídit v klubech jak a na co použít peníze od sponzorů, kteří je darují cíleně na podporu našich národních plemen. I když po odborné stránce rozdílům moc nerozumí je pro něho naprosto nepřijatelný způsob jakým je nám nařizován, pro naše klubové výstavy. V. Krůta, pozdravil naši slavnostní schůzi za vedení odbornosti, vysvětlil, že hlasoval za oceňovací lístek E svazu, pouze za svojí osobu i když byl delegát západočeské pobočky, ať si někdo nemyslí, že klub příští rok opět dostane výjimku posuzovat postaru. Informoval, že zřejmě přijde reorganizace budou speciální základní organizace, kluby už nebudou mít své IČO ,což ale nedokázal nijak zdůvodnit. M. Lukáš s V. Krůtou zásadně nesouhlasil a požádal o osobní vysvětlení po schůzi Z. Laštovka žádal, aby znovu speciálku hodnotili garanti barvy, chybí nám hodnocení, které konali S. Rumplík nebo L. Hrstka, které bylo nesmírně kvalitní po odborné stránce. K. Smola kritizoval, v současné době nikdo nenahradil české dráhy, což velice komplikuje a zdražuje dopravu holubů na výstavu. Klub plánuje cestu na Slovensko, kde předá ročenky k  90.výročí. Kroužky je možno objednat u klubu. Školení červené barvy bude 14.března v Kolíně.

  6. Závěr- K. Bek poděkoval všem za účast a klidný průběh schůze popřál všem hodně zdraví a úspěchů v chovu, abychom se za 10 roků při oslavách 100.výročí všichni a ve zdraví sešli.

Zúčastnilo 94 chovatelů č. staváků.


 

Zapsal Jiří Maček