Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěžní řád českého staváka

Soutěžní řád klubu českého staváka


Na speciální výstavě klub pořádá soutěže poboček,

šestičlenných kolekcí a uděluje titul šampion v jednotlivých

barvách.


Soutěž poboček - memoriál F. Sochůrka (MFS). Účastní se

automaticky oblastní pobočky (OP) které mají zaplaceny

členské příspěvky a odevzdané seznamy členů. Celkový

výsledek pobočky tvoří součet 3 hodnot.


1. body za vystavené holuby. OP se počítá 10 nejvýše

hodnocených kolekcí. V jedné varietě se započítávají OP

max. 2 kolekce. V případě, že nemá pobočka 10

započitatelných kolekcí, můžou se hodnotit i další. Počítají se

hodnoty nad 90.


2. body za účast. Za každého vystaveného holuba získává OP

v MKK 3b. v MFH a MVM 5b. Za každého nedodaného holuba

bez včasné omluvy se odečítá 10b. Celkový počet bodů se

dělí počtem členů OP.


3. Za každý elitní chov ve stavění (ECH) se započítávají 4b.

Za PCH 2b. Podmínkou je účast těchto chovů na Speciálce.
 
 

Memoriál Karla Krále (MKK)


Soutěží 6ti členné kolekce (3 : 3) v těch jednotlivých rázech,

ve kterých byly v uplynulých 3 letech vystaveny alespoň 2x

nejméně 3 soutěžní kolekce. Nejméně 2 holubi musí být

narozeni v roce konání výstavy nebo minulém. Nejnižší

známka se nazapočítává. Je možno vystavit 5ti člennou

kolekci 3:2 nebo 2:3 bez možnosti škrtání. Při rovnosti bodů

rozhoduje a) ECH, b) PCH, c) nižší bodová srážka v pozicích

11 - 18. V případě hodnocení na německý lístek nižší počet

přání za typ, dále vyšší počet předností v typu, dále větší

počet mladých holubů. V případě, že v určitém rázu po 3

roky bude 2x počet vystavených kolekcí méně než 3, tento

ráz se přeřazuje do MFH. Při nižší účasti než tří kolekcí,

první pořadí musí získat nejméně 466b, druhé pořadí 463b.


 
Memoriál Františka Hudce (MFH)


Soutěží 6ti členné kolekce 3:3, povoleno je 4:2 nebo 2:4.

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií. Pruhoví MFH, bělopruzí

MAZ, ostatní MMN. Výsledné pořadí se určuje stejným

způsobem, jako v MKK. Jestliže v některém rázu v posledních

3letech jsou alespoň 2x vystaveny 3 a více kolekcí, přeřazuje

se tento do MKK.


 
Novošlechtění MVM


Soutěží nově šlechtěné barevné a kresebné rázy ve

tříčlenných kolekcích bez ohledu na pohlaví. Hodnotí se

nápočtovým způsobem. Do MFH se tito holubi přeřazují po

dohodě chovatele, poradce chovu a předsedy klubu.


 
Speciální chov


Podmínkou je vystavení kolekce 3:3, nejméně 2 výletci.

Kolekce musí docílit nejméně 558b, nesmí být nižší

hodnocení, než 92b. V německém ocenovacím lístku nejméně

562b., jednotlivec nejméně 93b.


Dvěma holubům a dvěma holubicím v každé barvě (modrá,

černá, červená, žlutá, bílá a ostatní) se uděluje titul

šampion. Toto vybírá nejméně tříčlenná komise z návrhu

posuzovatelů. Zároveň schvaluje absolutního vítěze v MKK a

MFH. Vítěz MFH může zároveň být vítězem MKK.


 
Slučování barev


U málo chovaných rázů je povoleno jejich slučování. Jsou to

bělopruzí a bělopruzí lysí téže barvy, plši a lysí plši,

barevnoocasí a barevnoocasí plamínci, bílí žlutopruzí a

červenopruzí.