Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěžní řád českého staváka

Soutěžní řád Klubu chovatelů českých staváků

 

Na speciální výstavě ČS se pořádají soutěže poboček, 6ti členných kolekcí, a uděluje se titul šampion v jednotlivých barvách.

Memoriál Františka Sochůrka (MFS) – soutěž poboček

Účastní se automaticky OP, které mají zaplaceny členské příspěvky a odevzdané seznamy členů. Celkový výsledek pobočky tvoří součet tří hodnot:

1) Body za vystavené holuby v deseti nejvýše ohodnocených kolekcí. V jedné varietě se započítávají pobočce max. 2 kolekce. V případě, že nemá pobočka 10 započitatelných kolekcí, můžou se hodnotit i další kolekce. Počítají se body nad 90.

2) Body za účast. Za každého vystaveného holuba získává OP v MKK 3 body, v MFH a MVM 5 bodů. Za každého nedodaného holuba bez řádné omluvy se odečítá 10 bodů. Celkový počet bodů se dělí počtem členů OP.

3) Za každý elitní chov ve stavění se započítávají 4 body, za PCH 2 body. Podmínkou je účast těchto chovů na speciálce.

Memoriál Karla Krále (MKK)

Soutěží 6ti členné kolekce (3:3), v těch jednotlivých rázech, které byly v uplynulých letech vystaveny alespoň 2x. Nejméně musí být 3 soutěžní kolekce. Nejméně 2 holubi musí být narozeni v roce konání výstavy nebo minulém. Nejnižší známka se nezapočítává. Je možno vystavit 5ti člennou kolekci 3:2 nebo 2:3, bez možnosti škrtání. Při rovnosti bodů rozhoduje:

1) ECH

2) PCH

3) nižší bodová srážka v pozicích 11 – 18 (v případě hodnocení na německý lístek nižší počet přání na typ, dále vyšší počet předností v typu)

4) větší počet mladých holubů

V případě, že v určitém rázu bude po 3 roky 2x počet vystavených kolekcí menší než 3, tento ráz se přeřazuje do MFH.

Memoriál Františka Hudce (MFH)

Soutěží 6ti členné kolekce 3:3, povoleno je 4:2 nebo 2:4. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií. Pruhatí – MFH, bělopruzí – MAZ, ostatní – MMN. Výsledné pořadí se určuje stejným způsobem jako v MKK. Jestliže jsou v některém rázu v posledních třech letech alespoň 2x vystaveny 3 a více kolekcí, přeřazuje se tento ráz do MKK.

Memoriál Vojtěcha Mrštíka (MVM) - novošlechtění

Soutěží nově šlechtěné barevné a kresebné rázy v tříčlenných kolekcích bez ohledu na pohlaví. Hodnotí se nápočtovým způsobem. Do MFM se tito holubi přeřazují po dohodě chovatele, poradce chovu a předsedy klubu.

Speciální chov

Podmínkou je vystavení 6ti členné kolekce 3:3, nejméně 2 výletci. Kolekce musí docílit nejméně 558 bodů, nejnižší hodnocení musí být nejméně 92 bodů. Při hodnocení na německý oceňovací lístek musí docílit nejméně 562 bodů, jednotlivec nejméně 93 bodů. Dvěma holubům a dvěma holubicím v každé barvě (modří, černí, červení, žlutí, býlí a ostatní) se uděluje titul Šampion. Určená, nejméně dvoučlenná komise vybírá šampiony z návrhů posuzovatelů. Zároveň schvaluje absolutního vítěze v MKK a MFM. Vítěz MFM může být zároveň vítěz MKK.

Slučování kreseb

U málo chovaných rázů je povoleno jejich slučování. Jedná se o tyto rázy:

bělopruzí a bělopruzí lysí téže barvy

plši a plši lysí

barevnoocasí a barevnoocasí plamínci

bílí žlutopruzí a červenopruzí