Jdi na obsah Jdi na menu
 


Standart českého staváka

STANDARD  -  ČESKÝ  STAVÁK

Názvy dle ES: N – Tschechischer Stellerkröpfer, F – Boulant Steller tchégue, A – Czech Steller  Cropper

 

Zařazení  v seznamu plemen ES: voláči č. 345

 

Původ:  Čechy a Morava

 

Plemenné znaky:

 

Temperamentní střední voláč, se sklonem držení těla do 45 stupňů, vole je hruškovité. Výjimečně lesklé a syté barvy opeření. Jedním z hlavních plemenných znaků je typický zvláštní let, při němž stavák tleská křídly a spojuje křídla nad tělem a padá („staví“). Nežádoucí  jsou všechny extrémní tvary, které nejsou v souladu s letovými vlastnostmi ČS, které je nutno i do budoucna udržet. Nežádoucí je i křížení s jinými druhy nestavěcích voláčů.

 

Posuzování:

Celkový dojem tvar a držení těla – vole – barva, lesk a kresba opeření – barva očí a obočnictvar hlavy a zobáku, zbarvení zobáku

 

Exteriér:

Hlava:  bez pernatých ozdob, s širším, vysokým a relativně strmým čelem. Temeno je mírně zploštělé.

Oči a obočnice: oči jsou perlové, jen lehce prokrvené, s čistě bílým kroužkem kolem zorniček, bílí, plamenci a sedlatí mají oči tmavé („vikvové“). Existují též bílí s perlovýma očima. Hnědí mají nepravé perlové oči. Obočnice jsou hladké, výrazné a červené.

Zobák a ozobí: zobák je středně dlouhý, relativně široce nasazený, holubi všech rázů mají zobák světlý a čistý (bez skvrn), u ozobí je růžový až načervenalý. Ozobí je hladké, jen málo vyvinuté, bíle ojíněné, bez tmavých skvrn.

Křídla: silná, k tělu dobře přilehlá, dobře kryjí záda, jsou o cca 2 cm kratší konce ocasu. Letky jsou širší, jejich konce se nesmějí křížit.

Ocas: úzký, dobře složený a uzavřený, středně dlouhý, se zády tvoří přímku, země se nedotýká.

Opeření:  hladké a husté, spíše kratší a dobře přiléhající.

Nohy: středně dlouhé, v proporci se sklonem trupu, běháky neopeřené, barvě drápků není přikládán význam.

Krk a vole:  krk je relativně dlouhý, vole je hruškovité, středně velké a jen lehce podvázané u hrudní kosti.  Šíje je poněkud vyklenutá.

Postava: odpovídá typu středního voláče, hruď je zmasilá, dopředu nevystupující, širší, záda jsou širší, mírně nazad skloněná. Délka postavy je 37 až 40 cm.

Barva a kresba:

Všechny barvy jsou syté, čisté, svitné a intenzivně lesklé. Černí mají lesk modrozelený, na zádech modrý až modrofialový, červení mají lesk červeně fialový se zeleným nádechem, na zádech modrofialový. Holubi ostatních barevných rázů mají lesk jen na voleti: bílí růžový, modří modrozelený, červeně plaví červený až fialový, žlutí zlatožlutý s růžovým nádechem, žlutě plaví zlatě růžový, stříbrní stříbřitý, stříbřití (plši) olivově zelený, v horní čtvrtině volete světle fialový, hnědí a šedohnědí zelený, izabeloví světle růžový. Pruhy jsou protažené, čisté a nesbíhavé. Kapratí mají pravidelnou a výraznou kresbu po celé ploše štítů křídel. Bělohrotí mají 3 až 8 bílých krajních letek při shodném počtu. Lyska, plamínek nebo kapka nesmí být oddělené od ozobí a jsou ve středu čela. Lyska i plamínek mají ideální šířku 3 až 5 mm a délku 8 až 10 mm. Přednost má plamínek, který se od ozobí nahoru rošiřuje (tvar plamene). Tmaví tygři mají na barevných plochách pravidelnou bílou kresbu na hlavě, horní třetině volete, v horní třetině štítů křídel, v sedle a na zádech. Ostatní opeření je barevné. Světlí tygři mají bílou kresbu do poloviny volete, v sedle, na zádech a po celých štítech křídel. Běloštítní (štítníci) – celobarevní i tygři – mají bílé celé štíty křídel, letky obou řádů jsou barevné. Sedlatí mají stračí (sedlatou) kresbu – barevná záda a ocas, bílou hlavu s barevnou kapkou ve tvaru mandle, středně velkou bílou náprsenku, bílá jsou i křídla až po sedlo, podocasník je barevný, krk a vole jsou barevné až po zákres tabule, který je kolmý na osu trupu. U barevnoocasých jsou barevné horní krovky ocasní, ocas a podocasník. Šupinatí štítníci mají pravidelnou zřetelnou šupinatost po celých štítech křídel. Modří bělopruzí mohou být světlí (dominantní opál – Od) se světlými letkami bez ocasního pruhu, nebo tmaví (Toy Stencil) s tmavě lemovanými bílými pruhy, s tmavými letkami a tmavým ocasním pruhem.

Barevné a kresebné rázy

Plnobarevní bílí, černí, červení, žlutí, stříbrní, hnědí a šedohnědí, modří černopruzí, bezpruzí a kapratí, stříbřití pruhoví, bezpruzí a kapratí, červeně plaví (pruhoví i bezpruzí), žlutě plaví (pruhoví i bezpruzí), hnědě plaví, červeně kapratí, žlutě kapratí, hnědě kapratí a izabeloví. Holubi všech těchto rázů mohou být zároveň i lysí nebo bělohrotí. Černí, modří (Od i Toy Stencil), červení, žlutí, šedohnědí a izabeloví mohou být i bělopruzí, také lysí a bělohrotí bělopruzí černí, modří (Od i Toy Stencil), červení, žlutí a šedohnědí. Plamínci nebo bílí barevnoocasí  černí, červení, žlutí, modří, stříbrní, šedohnědí a hnědí. Sedlatí černí, modří, červení, žlutí, stříbrní, šedohnědí a modří kapratí. Bělouši (mramorovaní) modří, červeně plaví a žlutě plaví. Tygři černí, modří, červení a žlutí (tmaví, světlí a běloštítní). Běloštítní  černí, modří, červení a žlutí, také šupinatí štítníci v těchto barvách. Bílí červenopruzí a žlutopruzí.

Vady

Malá, hrubá nebo dlouhá postava, vodorovně nebo příliš vzpřímeně držené tělo, malá nebo deformovaná volatost, kulovité vole, nepodvázané vole, krátký krk, příliš dlouhá nebo zkřížená křídla, příliš dlouhý nebo široký ocas, dělený nebo neuspořádaný ocas, více než 12 per v ocase, příliš vysoký nebo nízký postoj, podkleslé nohy, krátké nohy, opeřené běháky, kulatá nebo úzká hlava, nízké a úzké čelo, tmavý zobák, skvrny na zobáku a ozobí, dlouhý nebo slabý zobák, hrubé ozobí, výrazně vystupující hrudní kost, vystouplá opeřená část nohou (holeně), hrubé, bledé nebo jiné než červené obočnice, příliš prokrvené nebo nečisté oční duhovky, vady struktury opeření (dlouhé, hrubé nebo třepenité), nedostatky v kresbě, barvě, lesku a svitu opeření. 

 

Kroužek č. 8

Pro KCHČS zpracoval Ing. Tomáš Sousedík