Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada klubu 9.4.2016

23. 5. 2017

             skenovani0038---kopie.jpg

 

Valná hromada klubu č. staváka 9.4.2016

                                    v Kolíně-Štítarech.

1. Zahájení. Předseda našeho klubu K. Bek uvítal přítomné zahájil, naše

zasedání minutou ticha jsme vzpomněli na přátele, kteří nás minulý rok

navždy opustili. Po volbě návrhové komise, pověřil J. Hrubého řízením

schůze.

2. Zpráva předsedy: Je celá přiložena k zápisu.

3. Zpráva jednatele: jednatel přečetl usnesení z minulé valné hromady a

dodal, že po rozeslání našeho nesouhlasu s oceňovacím lístkem E svazu

všem klubům, žádný neodpověděl. Seznámil s návrhem plánu práce pro

letošní rok. Pozdravil schůzi od našeho největšího sponzora M. Lukáše,

který se omluvil už na výroční schůzi sev.pobočky pro zaneprázdněnost

nemůže naši schůzi navštívit, slíbil finančně podpořit vydání nového

rozšířeného vzorníku, naši letošní speciálku podpoří částkou 20 000,-Kč.

Na schůzi severočeské pobočky, též hovořil o svém rozchodu S.

Brücknerem, mrzí ho řeči, které na toto téma stále kolují, dále už

nechce se tímto tématem zabývat, poprosil přítomnou dceru S.

Brücknera, aby tatínkovi vyřídila, pokud to s klubem českým stavákem a

jeho propagací myslí tak dobře jak vždy tvrdil, aby dle jejich ústní

dohody, počínaje letošním rokem, začal sponzorovat částkou 10 000,-

naše celostátní speciálky. Více toto téma už nechce rozvádět. J. Maček

vyslovil poděkování pobočkám za seznamy členů, je třeba ještě doplnit

čestné členy, rok vstupu do našeho klubu, každý rok, aktualizovat počet

chovaných párů a variet č. staváka

4. Zpráva ekonoma J. Boukal představil vyrovnaný rozpočet.

5. Zpráva matrikáře: K. Bek konstatoval mírný pokles členů.

6. Zpráva poradce chovu: T. Sousedík slíbil svoji účast na speciálce, při

výběru šampionů v minulosti se z rodinných důvodů nezúčastňoval a

odpověděl na dotazy během schůze

7. Zprávy poboček-jednotlivé pobočky referovaly o své činnosti, téměř

každá měla svou speciálku s počtem okolo 200 č. staváků pořádají školení

a návštěvy u chovatelů. Předsedou východočeské pobočky se stal J.

Petrovický a jednatelem M. Zeman. Předsedou moravskoslezské se stal A.

Sztymon a jednatelem M. Kyška, D. Kozel zůstává nadále členem revizní

komise klubu. H. Pařízek předseda severočeské pobočky je vážně nemocen

a holuby už nemá. Termíny akcí poboček budou upřesněny v září.

8. Speciálka klubu9.-11.12.2016-jednatel požádá o posuzování na

původní lístek, české pobočky v září nahlásí, každá 2 garanty, neboť opět

po letech byli z klecí odcizeni holubi. Celkovou organizaci projednáme

v září.

9. Posuzovatelský lístek E svazu, napsáno už bylo dost celé naše

hodnocení bude přiloženo k zápisu a jednatel ho pošle do,, Chovatele´´

k zveřejnění.

10. Rozšířený vzorník klubu-původní výtisky již nemáme M. Lukáš přislíbil

finanční podporu. Některé pobočky se do září nesejdou, středočeská se

již zabývala a má podklady. Jedná se především poukázat na rozdíly od

Štellera, který je pro nás zřetelným křížencem brněnského voláče a kráčí

zcela jiným směrem šlechtění. J. Maček navrhoval v souladu s diskusí o

rozšířeném vzorníku místo školení seminář k této věci, ale nebyl pochopen

a předmět školení musíme doplnit v září.

11. Odvolání J. Studeného proti vyloučení z jihomoravské pobočky:

V usnesení jsme chybně schválili i neodvolání P. Surky, ale jelikož P.

Surka není členem ZO ČSCH nemůže být ani členem klubu, pokud

nepředloží vyplněnou přihlášku s razítkem ZO ČSCH, kde se stal členem a

zaplatil členské příspěvky, není třeba se vyjadřovat. J. Maček předložil

odvolání J. Studeného proti vyloučení z jihomoravské pobočky č. staváka,

dle diskuse, k tomuto problému, VH vrací toto odvolání zpět na pobočku,

neboť dle přítomných člena může vyloučit čl. schůze, která o přijala. K.

Bek poprosil zástupce o vyřešení omluvou a smírem. Je naprosto zbytečné

mluvit o nelegální výstavě pokud se zúčastní téměř 80% členů, bylo

vyplaceno 1200,-Kč na čestné ceny, posuzovatelé zajištěni stejným

způsobem jako nejméně 5 roků nazpět. Stejně je zbytečné zjišťovat

zda-li se výborové schůze zúčastnilo více než dva členové výboru, kteří

J. Studeného vyloučili. Znovu vyzýváme řešení omluvou a smírem.

12. Posuzovatelé klubu- jednatel napíše dopis předsedovi odbornosti.

13. Webové stránky klubu: J. Melichar nám přeposlal ,,prosbu´´ od

pracovníka sekretariátu ČSCHDZ pro př. Brücknera zaslanou i mailem a

odpověď zaslanou i některým členům našeho klubu. Dopředu je třeba, ale

upozornit, že adresát údajně žádající e-mailové adresy našich členů

chybí. Celá komunikace je přiložena k této zprávě. Na odpověď S.

Brücknera na tomto panfletu velice razantně reagoval jednatel

severočeské pobočky A. Straka je to čistá lež, neboť na schůzi pobočky

bylo čteno,, 90% členů našeho klubu´´ a ne,, 90% všech klubů,´´ jelikož

se př. Brückner schůze nezůčastnil, doporučujeme mu lépe sluchově

vybaveného informátora. Pokračuje podmiňovacím způsobem. Pokud mu dá

Pavel W. na CV přednost přede mnou končím s P chovy. Pokud jsme

nezapomněli nedávnou komunikaci př. Brücknera ohledně voliéry č. staváka

v Lipsku na stránkách Fauny máme tu větu,, Ten gulášek ať si vaří ten

kdo se klepe na funkce´´ v zápětí se sám navrhl co by kandidát do

výboru klubu za pousmání přítomných. Další věta,,Mezi námi víte, že jen

jeden člověk, který při prvním pořadí vždy dostane šampiona nejen

v jednom rázu!!!!!!!!´´ A následně co by člen komise pro výběr šampiónů si

nechá udělit tři šampiony a čtvrtého se zřekne, neboť majitel je prý dost

nemocný. Při diskusi, která k tomuto bodu proběhla, je nemožné, aby

webové stránky za účasti př. Brücknera pokračovaly. K. Bek dostal za

úkol konzultovat jejich převzetí. Z dalších diskusí vyplynulo jak jsou

kontrolováni pracovníci sekretariátu a jejich administrativa pokud, by

docházelo k politikaření za peníze nás všech přispívajících no to by bylo

něco.

14. Diskuse: J. Melichar se ptal na holubici modrou sedlatou šampionku

chováním prý holub? Diskuse k tématu stejní holubi už proběhla před

rokem, holubice to je. Veškeré připomínky k holubům na speciálce se

budou a musí řešit, přímo u holubů+ předseda nebo poradce chovu. K. Bek

pokud některé z našich poboček uspořádají posuzování na český lístek a

posuzovateli budou samotní chovatelé, nesmí toto být spojováno s našim

klubem a ČSCHDZ, ač je to u nás chápáno jako vyjádření protestu proti

lístku E svazu a nekonání vedením naší odbornosti, povolit nám klubové

posuzovatele. P.Abrešek bude na speciálce konzultantem pro červenou

barvu.

15. Závěr. Ve 14 hodin popřál předseda úspěchy v chovu hodně zdraví a

schůzi ukončil.

Plán práce:

3.9.2016 rozšířený výbor

9.-11.12.2016 speciálka klubu

11.3.2017 školení

8.4.2017 valná hromada

jrenata@centrum.cz seznamy členů na tuto adresu do 30.3.2017

   Zapsal

Jiří Maček