Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 7.4.2018

19. 4. 2018

logo-cs.jpg

Předseda: Bek Karel

Tel: 721 718 899

Pátek 29, Poděbrady,

PSČ 290 01

 

Jednatel: Hrubý Jaromír

Tel: 603 216 529

Pod Rozvodnou 159, Praha 4

PSČ 149 00

e-mail: spumante.1@seznam.cz

ZÁPIS Z KONFERENCE KLUBU ČESKÉHO STAVÁKA

konané dne 7.4.2018 v Kolíně - Štítarech

 1. Zahájení, předseda klubu př. Bek K. přivítal přítomné členy a hosty. Minutou ticha byla uctěna

 2. památka zesnulých členů klubu.

 3. Byla provedena volba návrhové a volební komise. Byla zvolena návrhová komise ve složení:

 4. předseda př. Melichar, členové př. Kyška a př. Došek. Volební komise ve složení: předseda př.

 5. Kašpar a členové př. Straka a př. Calda.

 6. Př. Kašpar přednesl návrh na členy výboru+členy revizní komise. Volby byly odhlasovány jako

 7. tajné. Dle počtu členů dostaly pobočky hlasovací lístky. Proběhly volby.

 8. Př. Maček přečetl usnesení z valné hromady 2017.

 9. Zpráva předsedy klubu – př. Beka Karla.

 10. Zpráva jednatele – př. Mačka.

 11. Zpráva pokladní – př. Ing. Boukala.

 12. Předsedou volební komise byly vyhlášeny výsledky voleb: Bylo odevzdáno 25 hlasovacích lístků

 13. (jeden byl neplatný). Hlasy kandidátů do výboru klubu: Bek K. – 24, Bek Zd. – 23, Ing. Boukal

 14. – 23, Hrubý – 21, Ing. Sousedík – 20, Kyška – 19, Maček – 18, Ing. Slepička – 17. Hlasy

 15. kandidátů do KRK: Abrešek – 20, Kaluha O. – 15, Vaněk – 14, Lavička – 14, Kozel – 9.

Výbor klubu byl ustanoven v tomto složení: předseda – př. Bek Karel, místopředseda – Maček Jiří,

jednatel – Hrubý Jaromír, ekonom – Ing. Boukal Jaroslav, matrikář – Bek Zdeněk, vzdělavatel –

Ing. Sousedík Tomáš, Ing. Slepička František – styk se zahraničím, vzdělávání adeptů na klubové

posuzovatele, Kyška Miroslav – propagace klubu. Složení kontrolní a revizní komise: předseda – př.

Abrešek Pavel, členové – Kaluha Oldřich a Vaněk Jiří.

 1. Zpráva matrikáře př. Beka Zd.: Klub má v současnosti 217 členů (vloni 222), středočeská – 36

 2. členů, jihočeská – 25 členů, západočeská – 29 členů, severočeská –26 členů, východočeská –

 3. 29 členů, jihomoravská – 23 členů, moravskoslezská – 24 členů, vysočina – 25 členů. Letos

 4. bylo přijato 7 nových členů.

 5. Zpráva poradce chovu Ing. Sousedíka:

 • Poradce chovu zhodnotil naši speciální výstavu.

 • Oznámil nám, že v 70. letech minulého století bylo 36 posuzovatelů členem Klubu ČS, vloni to

 • bylo už pouze 7 členů.

 • Podal návrh, aby na naší speciálce posuzoval př. Boitl z bývalé NDR.

 • Provedl školení ČS na školení posuzovatelů v Pardubicích.

 • Zhodnocení 2 celostátních výstav (ČR a SR) v Lysé nad Labem a v Nitře z pohledu

 • vystavovaných ČS.

 • Počet národních plemen na celostátních výstavách v ČR a SR:

ČR – 1. Český stavák, 2. Český voláč sivý, 3. Moravský pštros.

SR - 1. Moravský pštros, 2. Slovenský voláč, 3. Český stavák.

 • Poradce chovu pochválil některé členy za obnovu červeného mramoráka na Severní Moravě.

 • Oznámil nám, že by se mělo vyvést několik kusů ČS do Ameriky.

 • Vyjádřil se ke školení černé barvy.

 • Promluvil o dlouholeté snaze dostat České holubářství do Národního kulturního dědictví.

 • Snaha o cenzurování odborných článků v časopisu Chovatel.

 • Bude probíhat publikace o českých plemenech na Fauně.

 1. Zpráva revizní komise: př. Kaluha – revize pokladny proběhla 2x za rok. Pokladna vedena

 2. podle směrnic. Kontrola majetku: klub žádný nemá. Klece si pronajímáme od ZO Kolín včetně

 3. místnosti na schůze.

 4. Zprávy poboček:

 • Středočeská: př. Bek Zd. – na výroční schůzi proběhly volby do výboru, pokračuje staronový

 • výbor. Byli dovoleni 2 členové KRK (př. Došek a př. Dragon). Návrh na čestné členství: př.

 • Jandl. Návrh na reedici příruček 1 a 2 a jejich znovu vytištění. Př. Sousedík měl oslovit 3

 • kandidáty do ÚOK.

 • Jihočeská: problémy s funkcionáři pobočky, umřel předseda př. Čejka, jednatel př. Lavička

 • dlouhodobě nemocen. Návrh na čestné členství: př. Lavička a př. Čížek.

 • Západočeská: př. Slepička – přehlídka výletků bude u př. Kohoutka, řešení starého

 • posuzovacího lístku.

 • Severočeská: př. Straka – byl zvolen nový výbor ve složení: předseda - př. Michl,

 • místopředseda – př. Komzák, jednatel – př. Straka.

 • Východočeská: př. Kaluha – na výroční schůzi byl zvolen př. Kaluha O. (starý předseda př.

 • Petrovický zemřel).

 • Jihomoravská: př. Pavelka – na výroční schůzi byl zvolen nový výbor ve složení: předseda př.

 • Pavelka, jednatel př. Jahoda, pokladník př. Trochta.

 • Moravskoslezská: př. Kyška – soutěž v letu proběhne na pobočce v květnu, pobočka se chystá

 • na moravskou výstavu ve spojení s Jihomoravskou, Vysočinou a přáteli ze Slovenska.

 • Vysočina: př. Nečas – přehlídka pobočky bude v Bohdalově, dále mluvil o přehlídce výletků ve

 • Slavonicích 2017.

 1. Speciálka klubu – nový termín, proběhne v Kolíně ve dnech 14.-16.12.2018

 2. Oceňovací lístek E svazu: př. Slepička vystoupil ohledně posuzování na naší speciálce. Př.

 3. Slepička seznámil VH s jednáním na školení posuzovatelů s př. Wiederem a př. Holáněm o

 4. podmínkách posuzování na starý oceň.lístek pod hlavičkou ČSCH. Ocenil vstřícný a pragmatický

 5. postup vedení odbornosti. Potvrzení ujednání s př. Wiederem přes e-mail na VH přečetl a

 6. předložil. Debata k posuzování ČS.

 7. Posuzovatelé klubu: do 30.4.2018 pobočky nahlásí adepty na klubové posuzovatele jednateli

 8. klubu př. Hrubému na e-mail: spumante.1@seznam.cz

Do 30.5.2018 komise ve složení př. Bek K., Ing. Slepička, Ing. Sousedík, Melichar, Hrubý. Do

31.8.2018 proběhne proškolení adeptů na klubové posuzovatele. 13.10.2018 proběhnou

zkoušky adeptů při výstavě výletků Středočeské pobočky v Úvalech. Klub zaplatí razítka pro klubové

posuzovatele, kteří udělají zkoušky v Úvalech.

 1. Rozšířený vzorník: př. Sousedík do příští konference zpracuje příručky 1 a 2 do jedné a připraví

 2. ji na vydání.

 3. Různé:

10.11.2018 proběhne v Chocni speciální výstava ČS ke 110. výročí založení Klubu bělokosých ČS.

Plán práce : a) 8.9.2018 rozšířený výbor Klubu

b) 14.-16.12.2018 speciálka Klubu v Kolíně

c) školení žluté barvy březen 2019

d) valná hromada Klubu proběhne 13.4.2019

Předseda Klubu př. Bek K. předal diplomy za soutěž ve stavění. Diplomy získali př. Houdek, př.

Neborovský a př. Bek Zd.

 1. Diskuse: byla projednána podpora vystavovatelům na evropské výstavě v Dánsku.

Př. Maček přednesl pozdrav od př. Lukáše, který slíbil dotaci na naši speciálku v Kolíně za

předpokladu, že se bude posuzovat na starý (český) oceňovací lístek a výstava se bude konat pod

hlavičkou Klubu ČS.

Poděkování hlavnímu sponzorovi př. Lukášovi za dotaci Klubu zajistí př. Kyška.

 1. Usnesení: přednesl př. Melichar a bylo schváleno jednomyslně.

 2. Závěr provedl předseda Klubu př. Bek K.


 


 


 

     Zápsal jednatel Klubu př. Hrubý J.


 


 


 

 V Praze dne 16.4.2018