Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti klubu chovatelů ČS za r. 2016

29. 5. 2017

skenovani0038---kopie.jpg

Zpráva o činnosti Klubu chovatelů českých staváků za r. 2016

 

Vážení přátelé, vážení delegáti, vážení hosté,

rok 2016 uběhl snad ještě rychleji než ty předcházející a my se opět scházíme v tomto chovatelském areálu, abychom ho zhodnotili a uzavřeli. Byl to rok, kdy se neudálo nic překvapivě nového, přesto úplně klidný nebyl.

Na loňské konferenci byla přednesena zpráva předsedy, která byla přiložena k zápisu. Jednatel J. Maček přečetl usnesení. Vyzval ostatní kluby, aby se vyjádřily k novému oceňovacímu lístku. Žádný z nich neodpověděl. Poděkoval za zaslané seznamy členů. Ekonom Ing. Boukal navrhl vyrovnaný rozpočet. Zdeněk Bek konstatoval mírný úbytek členské základny. Zástupci poboček referovali o své činnosti a o svých uspořádaných či připravovaných výstavách. Předsedou východočeské pobočky se stal J. Petrovický, jednatelem M. Zeman. Předsedou moravskoslezské je A. Sztymon a jednatelem M. Kyška. Termíny akcí na r. 2016 budou upřesněny v září. Jednatel opět požádá o posuzování na náš oceňovací lístek. Jak víme, nebylo nám to povoleno.

 Každá pobočka určí garanty k zajištění pořádku na speciálce. I toto bylo splněno jen z malé části. Bylo konstatováno, že rozšířený vzorník staváka je rozebrán. M. Lukáš slíbil finanční podporu k vydání nového. Ten má být doplněn a zejména má být zdůrazněn rozdíl mezi stavákem a štellerem. Bylo projednáno odvolání Jiřího Studeného proti vyloučení z jihomoravské pobočky. Petr Surka si musí dát do pořádku členství v ČSCH. Předseda klubu vyzval obě strany ke smíru. V diskusi padl dotaz na určení pohlaví při výběru šampionů. Vše se musí řešit přímo u klecí.

Na schůzi rozšířeného výboru 3.9. byla řešena pozvánka předsedy, jednatele a poradce chovu na jednání ÚOK. K tomuto bodu se podrobně vyjádřím později. Předsedové poboček seznámili přítomné s termíny svých výstav. Jednalo se o klubových klecích zapůjčených západočeské pobočce. Na tyto klece není žádná smlouva.

Nejdůležitějším bodem byla příprava speciálky. Bylo zajištěno stavění klecí, určení garantů, schválení posuzovatelů, organizace u pokladny, oceňovací lístky a ceny. Členové klubu byli vyzváni k účasti na celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Klub dodá pohár, který bude určen pro nejlepší 4čl. kolekci. Připomínky k rozšířenému vzorníku zaslala jenom západočeská OP. J. Melichar upozornil na změnu občanského zákoníku a potřebu nových stanov.

Slavnostní schůze při speciálce proběhla 10.12.. Po přivítání přítomných a zástupců ZO Kolín byly vyhlášeny výsledky všech soutěží. Přítomní posuzovatelé zhodnotili jimi posouzené holuby a upozornili na některé nedostatky v exteriéru. Za nepřítomné to provedl Ing. T. Sousedík. Členové kritizovali malou účast posuzovatelů. Je to ale dáno tím, že asi polovina posuzovatelů není členy klubu a schůze se neúčastní.

Předseda požádal o větší pomoc při likvidaci výstavy, než byla o rok dříve. Výzva padla na úrodnou půdu a výstava byla zlikvidována a hala uklizena v rekordní době. Jednatel Jiří Maček seznámil přítomné se školením v typu, které se uskuteční 18.3.2017. Poradce chovu zhodnotí speciálku v časopise Chovatel.

Zástupci poboček informovali o své činnosti. V diskusi se nejvíce příspěvků odbývalo na téma německého oceňovacího lístku. Bylo kritizováno, proč holubi bez uvedení přání mají 97b a ne 100b, nemožnost rozlišit počtem bodů velikost odchylky od vzorníku apod.. Dále byla kritizována diskuse v elektronických médiích, kde někteří diskutující mají problém se podepsat. Josef Melichar chtěl vysvětlit výsledky soutěže poboček v souvislosti s nedodanými holuby. Karel Bek toto vysvětlil.

Tolik naše činnost schůzová. A jak jsme na tom po stránce chovatelské a výstavní? Na většině poboček proběhly výstavy v říjnu a listopadu. První ostrý test byla celostátní výstava v Lysé nad Labem. Bylo vystaveno celkem 2083 holubů. Staváků z toho bylo 259, to je 12,4%, tedy zhruba 1/8. Součástí výstavy bylo uznání plemenných chovů. V této části výstavy soutěžilo celkem 42 osmičlenných kolekcí. Staváků z toho bylo 8 kolekcí, ale jen od 4 chovatelů. Početně byla expozice staváků nejsilnější. Jenom výjimečně, na některých krajských výstavách v lednu, kde probíhá řada klubových speciálek, není staváků nejvíce. Pro srovnání, moravských pštrosů bylo 213, tedy o 46 kusů méně, v PCH 7 kolekcí, o 1 méně. A to ještě pražská pobočka pštrosa měla v Lysé svoji speciálku. Osobně mám z těchto čísel radost, i když si myslím, že mohlo být i více. Alespoň jsme vzali některým tradičním kritikům vítr z plachet.

V soutěži PCH 7 kolekcí splnilo výstavní podmínky. St. Brückner za černé lysé, modré sedlaté, bělokosé a penížky. 4 PCH jsou svým způsobem rarita a možná rekord. V. Krůta obhájil 2 PCH za žluté sedlaté a žlutěplavé, Z. Bek za černé sedlaté. Ten zároveň získal nejvyšší počet bodů, 760 a získal titul Mistr ČR. Jedna kolekce ve výstavní části neuspěla. Čestné ceny získali S. Brückner za modrého bělokose, Ing. V. Krůta za žlutěplavého, M. Calda za bílého, J. Vaněk za červeného lysého, J. Štajer za černého sedlatého a K. Bek za černou sedlatou – všichni za 96b. Dva tituly šampion obdrželi V. Puchta za červeného plamínka – 97b a F. Hladký za modrého mramorového – 96b.. Pohár č.18 od klubu za čtyřčlennou kolekci obdržel J. Holeček za žluté sedlaté – 382b.. Pohár za nejlepšího staváka obdržel Z. Bek za bělokosa – 97b.. Navíc byl udělen pohár za nejlepšího holuba národního plemene celé výstavy. Tím byl určen černý sedlatý Zdeňka Beka – 97b.. Vím, že vybrat jednoho holuba z velkého množství, navíc různých plemen, barev a kreseb, je přinejmenším problematické. Této ceny si vážím a beru jí jako ocenění pro celý klub. Jenom nevím, zda rozhodla kvalita tohoto holuba nebo to bylo jakési „bolestné“ za německý oceňovací lístek.

Celou expozici staváků posuzovali v části PCH Alexandr Straka, ve všeobecné části Ing. V. Krůta, S. Brückner a Ing. T. Sousedík. Dle mého názoru posuzovali korektně a v duchu vzorníku. Celou účast staváků na celostátní výstavě hodnotím jako velice zdařilou a všem vystavovatelům za to patří upřímné poděkování. Doufám, že příští výstava bude z pohledu staváčkářů minimálně stejná.

Samozřejmě jako každý rok, tak i loni byla vyvrcholením naší celoroční práce speciálka. Přihlášeno bylo 1130 holubů, 42 z nich však nebylo z různých důvodů dodáno. Je to o 239 kusů méně než o rok dříve. V r. 2015 byla ale účast mimořádně velká a to se bude překonávat těžko. Navíc někteří tradiční vystavovatelé se v r. 2016 neúčastnili. Návštěvníci si mohli prohlédnout staváka ve 41 barevných a kresebných rázech v části soutěžní a dalších 5 rázů v soutěži novošlechtění. Řada z nich však byla vystavena jenom jedním chovatelem. To může v budoucnu způsobit nemalé problémy. Patří k nim bělopruzí červení a modří, žluté a černé jsme neviděli vůbec. Žlutých lysých byly přihlášeny dvě kolekce, ani jedna nebyla dodána. Byla jedna kolekce červených, žlutých a modrých bělokosů, modrých černopruhých, modrých plamínků. Za jednu kolekci červených mramorových jsme vděční. Také dva vystavovatelé červených tygrů, žlutých tygrů či žlutých plamínků nejsou důvodem k jásotu. U bělokosů bych se zastavil. V minulosti byl bělokos pokládán za krále staváků a chovala jej většina význačných členů klubu. Klub chovatelů bělokosých staváků ve východních Čechách byl založen dokonce o 17 let dříve než klub v Praze. Severin Flora uznával jen bělokosé a lysé, sedlatými opovrhoval. Dnes je vystavilo pouhých 9 chovatelů v pěti barvách včetně penížků, z toho 5 černých. Nemyslím, že jsou ohroženi vyhynutím, na pobočkách je trochu vidíme. Naopak V. Mrštík v r. 1943 píše: zachraňte modrého sedlatého staváka. Ten je dnes, spolu s černým sedlatým, daleko nejvíce chován. Tyto dva rázy tvoří společně čtvrtinu celé speciálky. Z toho je vidět, že i chovatelství podléhá módním vlivům. Naopak černí plamínci se snad početně ustálili a nahoru jdou modří mramoroví, vystavilo je dokonce 6 chovatelů. A jdou nahoru i kvalitou. Čestná cena v Lysé je toho důkazem.

Opět se posuzovalo na německý oceňovací lístek. Drtivá většina chovatelů se s tím nemůže smířit. Některé pobočky to vyřešily po svém. Je kolem toho ale hodně kritiky. Na slavnostní schůzi večer padla kritika výpočtu bodů za nedodané holuby. Pokud s tím bude většina souhlasit, můžeme pravidla upravit.

Zmínil bych se o výběru šampionů. Zpravidla je pro to určena komise, která se ale většinou nesejde. V lepším případě šampiony vybírají 2, maximálně 3 přítomní posuzovatelé, v horším případě ani to ne. Pravidelně zvu k výběru přítomné zástupce poboček, nikdo však z různých důvodů nemá zájem. Provádět výběr ve čtvrtek po posouzení je těžko realizovatelné. Jenom sumarizace návrhů zabere více než hodinu času. Celá akce by se musela konat až večer za umělého osvětlení, které značně zkresluje. Nabízí se možnost, aby posuzovatelé, kteří posuzují holuby stejné barvy, šampiony určili sami. Stejným způsobem, jakým se třeba vybírá nejlepší holub na běžných výstavách. Tato možnost se mi moc nelíbí, ale je to lepší než nic. Nejlepší by bylo určit posuzovatele do komise, která by pracovala v pátek dopoledne za denního světla a bez časového stresu. Předpokládám, že by výběr provedli zdarma. Klub by jim zaplatil nocleh ze čtvrtka na pátek. Doufám, že se o tom dnes rozhodne. Výběr šampionů si určitě zaslouží důstojnější rámec.

Speciálka jako celek, i přes menší nedostatky, byla určitě dobrou propagací klubu. Ukázali jsme, že pořád dokážeme uspořádat dobrou výstavu.

Pravidelně největší výstava holubů v Česku je krajská v lednu v Lysé nad Labem. Vždy se o ní krátce zmiňuji. Ta letošní se ale nekonala z důvodu výskytu ptačí chřipky. Byla zrušena doslova v poslední chvíli.

U ptačí chřipky bych se krátce zastavil, protože ovlivnila naší činnost. Nešířila se z jednoho ohniska, ale objevovala se po celé republice, často v místech vzdálených i 150 km od sebe. To je důkazem toho, že v malé míře je tady pořád. Letošní trochu tvrdší zima oslabila ptactvo a to bylo vnímavější k nákaze. Reakce veterinářů byla hysterická. Nákazu šířilo hlavně vodní ptactvo, divoké labutě a kachny. Divoce žijící ptáci, kteří byli v těsném kontaktu s těmi uhynulými a potenciálně mohli být nakaženi, byli ponecháni na vodě a kurníky a někdy i holubníky 3 km daleko byly nesmyslně vyvražděny. V Toušeni poblíž Prahy byli utraceni i 2 pštrosi. Této veterinární péči padlo za oběť asi 60 000 zvířat. Velice rozumně a správně se zachoval ředitel ZOO v Liberci, kde uhynul na ptačí chřipku pelikán. Zbývající vzácné kusy nechal ředitel umístit do karantény a likvidační četě je nevydal. Není mi známo, že by některý další pelikán uhynul. Určitě by to bylo v televizi i v novinách. Alespoň jednou zdravý rozum zvítězil. Zároveň je to důkazem, že agresivita viru není taková, jak se udávalo. Snad nikdo z našeho klubu o své holuby nepřišel. Toho chovatele poštovních holubů, který přišel o celý chov je mi upřímně líto. Když už veterináři nedokážou či nemůžou pomoci, neměli by alespoň škodit. Jako většinou, příroda si nakonec pomohla sama.

Poslední chovatelskou akcí bylo naše už tradiční školení, tentokrát v typu. Původně bylo stanoveno na 18.3., později z důvodu ptačí chřipky zrušeno, na poslední chvíli znovu obnoveno. Přiznám se, že se mi do této akce příliš nechtělo. Bál jsem se malé účasti chovatelů, protože to nebudou vědět a také malého počtu holubů. To se naštěstí nestalo. Holubářské tamtamy bubnovaly spolehlivě. Přišlo se podívat více než 50 zájemců, kteří přinesli asi 40 holubů, z toho i několik holubic. Tak jako vždy nejprve vybrali 8 holubů a 4 holubice, kteří se jim po tvarové stránce nejvíce líbili. Ankety se zúčastnilo 38 návštěvníků. Nejvíce hlasů dostal černý sedlatý Z. Beka – 30. 29 hlasů obdržel modrý sedlatý S. Brücknera, 22 červený bělokos P. Abreška, 21 penížek  V. Doška, 18 plamínek Z. Beka, 11 červený lysý P. Abreška a 10 hlasů modrý sedlatý V. Doška. V holubicích 14 hlasů dostala 14 hlasů černá sedlatá Z. Beka, 13 červená bělokosá P. Abreška, po 9 hlasech červená lysá P. Abreška a modrá sedlatá V. Doška. Z počtu odevzdaných hlasů je vidět, že hlasující výrazně upřednostňovali holuby před holubicemi.

Poté následovala přednáška Ing. T. Sousedíka, následovala diskuse a srovnávali jsme rozdíly mezi stavákem a štellerem. Jednalo se také o případných změnách ve vzorníku a našem rozšířeném vzorníku. Posuzovatelé V. Záhora, A. Straka, S. Brückner a klubový adept R. Pavelka posoudili holubi, kteří v divácké soutěži postoupili do finále. Posuzovalo se v 9 pozicích, kde se hodnotí tvarové vlastnosti. Nejvíce bodů získal červený bělokos P. Abreška – 337b, 2. byl černý sedlatý z. Beka – 330b, 3. modrý sedlatý S. Brücknera – 329b a na 4. místě skončil penížek V. Doška – 318b. V holubicích nejvíce bodů získala červená bělokosá P. Abreška – 326b, 2. místo obsadila černá sedlatá Z. Beka – 311b, 3. červená lysá P. Abreška, 4. modrá sedlatá V. Doška. Poté byla diskuse a slovní hodnocení u nejvýše obodovaných holubů, kde se zdůrazňovaly přednosti a některé drobné nedostatky. Trochu mě mrzí malá pozornost, kterou této části školení přítomní věnovali. Ale trochu živelnosti k tomu asi patří.

Bohužel až při psaní této zprávy jsem zjistil, že součty na některých lístcích jsou chybné. Když sečtete špatná čísla, vyjde vám špatný výsledek. Pořadí jednotlivých holubů by bylo trochu jiné. Ale to není podstatné, kvůli pořadí jsme to nepořádali. Chtěli jsme si sjednotit náhled na tvarové vlastnosti a to se nám snad povedlo. Akce určitě splnila svůj účel.

26.4.2016 se v Pardubicích konala konference odbornosti. Účastnili se zástupci 48 okresů, to je 62%, 21 klubů, to je 71%. Účast klubů je po všechny roky, kdy se těchto akcí účastním, výrazně vyšší. Svědčí to o zájmu o naše holubářství. Přesto jsou kluby neustále odsouvány na vedlejší kolej. Př. Kristek oznámil, že je uznáno 37 PCH, z toho staváků 6. Byla stanovena bodová hodnota 748b, pro mistra ČR 758b. Př. Veselý seznámil přítomné s účastí v Metách. Bylo tam vystaveno 414 holubů z ČR. Nejvíce bylo rakovnických kotrláků – 60 kusů. Presentovat národní plemena ve voliérách se nepodařilo. Na rok 2015 bylo odebráno 158 861 kroužků.

1.4. byla opět konference v Pardubicích, tentokrát z r. 2016. Okresů se zúčastnilo ještě méně než loni – 42. To je 55%, klubů stejně jako rok před tím, tedy 21, to je 77%. Členů našeho klubu jsem napočítal 9. Okresy hlasovaly poprvé novým způsobem. Každý okres měl za každých 10 holubářů v okrese 1 hlas. Je to určitě spravedlivější. Přítomných 42 zástupců disponovalo celkem 363 hlasy. Př. Kristek seznámil přítomné s uznávacím řízením PCH. Podmínky splnilo 37 chovů, z toho 13 nových. PCH staváků je 7. S. Brückner 4x, Ing. V. Krůta 2x a Z. Bek 1x. Ten zároveň převzal uznání za titul Mistr ČR. Těch bylo celkem 16. Př. Veselý referoval o jednání standartové komise a oznámil, že EV se bude konat 9.-11. listopadu 2018 v Dánsku. Lipsko a Německo celkově nemá v nejbližší době o tyto výstavy zájem. Je to zřejmě organizačně a pracovně značně náročné. Jsem přesvědčený, že bychom se měli touto účastí zabývat. Pokud vystavíme alespoň 20 kusů, bude na staváka udělen titul E-šampion. Alespoň bychom napravili malou účast ve Francii. Nedělám si iluzi, že se půl Dánska vrhne na chov staváků. Ale můžeme ukázat, že existuje a že je krásný. Pokud bychom sestavili pestrou kolekci barev a kreseb a k tomu poutač alespoň v němčině, byl by to úspěch.

P. Wieder seznámil delegáty s rozpočtem na rok 2017 a přípravou nového vzorníku. Dále se jednalo o způsobu volby do ÚOK v příštím roce. Mohou kandidovat buď 7členné týmy nebo jednotlivci. Obojí není možné. Hlasování skončilo 254:113 pro týmy. Počet sečtených hlasů je o 4 vyšší než celkový počet delegátů, to ale nemá vliv. Ještě před hlasováním jsem vystoupil a loboval jsem za jednotlivce. Je mnohem jednodušší navrhnout jednoho či dva kandidáty, než 7, kteří jsou ochotni spolupracovat. Logicky pak ve volbách bude menší výběr. Nakonec bude třeba jenom jedna kandidátka. Možná, že je to účel. Z takové volby pak může být v lepším případě formalita, v horším fraška. Nebo se také nemusí žádná kandidátka utvořit.

14.5.2016 Proběhl v Litovli aktiv klubů. Z 28 pozvaných se účastnilo jen 19. Řešil se návrh vzorových stanov. Klub je pobočný spolek. T. Marušák seznámil přítomné s probíhající registrací. Ze 780 subjektů ČSCH je zaregistrováno 290. Př. Kristek oznámil, že z 28 klubů odevzdalo šlechtitelský plán 23, stavák ano, hodnocen jako dobrý. Tabulku % důležitosti znaků odevzdal také. J. Holáň oznámil, že současný stav posuzovatelů je 78, nový je L. Matoušů. Poté následovala přednáška MVDr Struhára. Tento slovenský špičkový chovatel poštovních holubů se zaobírá veterinární problematikou holubů. Přednáška byla velice poučná. Současně měli přítomní možnost zakoupit si jeho knihy pojednávající o zdraví holubů. Poté následovala diskuse nad přinesenými holuby.

11.3. 2017 se konalo školení posuzovatelů holubů v Pardubicích. Z důvodu výskytu ptačí chřipky nebyli dovezeni žádní holubi. Školilo se podle fotografií a kreseb. I tak mělo školení dobrou úroveň. Český stavák školen nebyl. Školila se mimo jiné nově chebská straka. Ta se následně stala terčem kritiky jejího uznání. P. Wieder pohovořil o ptačí chřipce. V diskusi se ozvala kritika některých článků v časopise Chovatel a nedostatku článků o holubech. Mluvilo se také o vzdělávání adeptů a posuzovatelů. Předseda ČSCH Ing. Kroft oznámil, že celostátní výstavu bude pořádat svaz a ne Výstaviště Lysá nad Labem jako dosud. Ing. T. Sousedík pozval posuzovatele na naše školení typu o týden později. Jak už víme, přišli jen ti, kteří posuzují speciálku a chodí pravidelně. Z ostatních tradičně nepřišel nikdo.

Výbor jihomoravské OP zaslal ÚOK dopis, ve kterém žádá o vyřazení J. Mačka a K. Beka z řad posuzovatelů. Ne zastavení činnosti, ale vyřazení. Důvodem je neoprávněné posuzování na výstavě ve Velkých Pavlovicích. Výše jmenovaní posuzují jihomoravskou speciálku asi 6 let, dříve v Tečovicích, později ve Velkých Pavlovicích, vždy na pozvání pořadatelů. Stejně tak i v listopadu 2015. Díky neshodám ve vedení pobočky byly tento rok výstavy dvě. Která byla oficiální, opravdu nevím. Dále v dopise výbor žádá odvolání Ing. T. Sousedíka z funkce bez udání jakéhokoliv důvodu. Tato funkce, stejně jako ostatní, je volená a odvolat ho může jen ten orgán, který ho zvolil. To je tedy výroční konference. Ta loňská se konala 14 dní před odesláním dopisu a kdyby zástupce jihomoravské OP chtěl, mohl toto navrhnout. Výše 3 jmenovaní byli spolu s Ing. Gajou pozváni na jednání ÚOK 17.11.. Na úvod chci předeslat, že jednání členů ÚOK bylo korektní a nejednalo se o žádnou kárnou komisi. Ing. Gaja si stěžoval zejména na neshody v jihomoravské pobočce, kde byl v té době předsedou. Stěžoval si v podstatě sám na sebe. Závěr z tohoto jednání nebyl žádný, asi ani být nemohl. Jenom to vrhá špatné světlo na náš klub. Jihomoravská OP si již zvolila nového předsedu a snad se situace uklidní.

V dalším jednání byli však zástupci našeho klubu tvrdě kritizováni za výstavu jihočeské pobočky v Písku 2016. Pokud kterákoliv část našeho klubu chce posuzovat na naše oceňovací lístky, nesmí se tak dít pod hlavičkou klubu ani pobočky.

Do soutěže ve stavění se loni nikdo další nepřihlásil. V lednu, současně s píseckou výstavou, chtěl původně svůj ECH obhajovat K. Houdek, i když jeho platnost je ještě 1 rok. Počasí ale bylo krajně nepříznivé a tak se hledá jiný vhodný termín. Bude to pravděpodobně koncem dubna nebo začátkem května. Už teď se těším na pěkné výkony staváků ve vzduchu. Je naděje, že v brzké době přibyde někdo další.

Vážení přátelé, končí 4. rok tohoto volebního období a za rok nás čekají další volby. Někteří funkcionáři se možná neosvědčili, někteří pravděpodobně budou chtít končit. Bylo by dobré si už nyní připravit nové kandidáty a přemýšlet o složení výboru, jak hlavního, tak na pobočkách. Boj o funkce neočekávám, spíše budeme muset někoho přesvědčit. Proto je lépe začít už teď. Přeji vám dobrý výběr.

Vážení přátelé, na závěr své zprávy bych rád poděkoval všem členům, chovatelům i funkcionářům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu našeho klubu. Také všem sponzorům a hlavně ZO Kolín za zázemí, které nám už čtvrt století poskytuje. Vám všem, kteří se snažíte šlechtit a propagovat našeho národního holuba, přeji hodně zdraví, chovatelských i osobních úspěchů a abychom se kolem staváka ve zdraví celý rok scházeli.       

 

Chovu a letu staváka

                                  Zdar!