Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti klubu chovatelů ČS z r. 2014

23. 5. 2017

skenovani0038---kopie.jpg

 

Zpráva o činnosti Klubu chovatelů ČS z r. 2014

 

Vážení přátelé, vážení delegáti, vážení hosté,

uběhl další rok a my se scházíme na tomto místě, abychom ho zhodnotili. Rok 2014 byl výjimečný tím, že náš klub slavil 90. výročí svého vzniku. Byl to ale také rok boje za náš oceňovací lístek.

Loňské výroční konference se účastnil jako host předseda ÚOK P. Wieder. Ten předal vyznamenání ing. Tomáši Sousedíkovi, Františku Štěpánkovi a Karlu Bekovi. Dále nám za ÚOK daroval pěkný pohár pro potřebu klubu. Byla přečtena zpráva předsedy a zpráva jednatele, kde oznámil, že kluby opět mohou vydávat kroužky a upozornil funkcionáře OP na včasné odevzdání seznamu členů. Ekonom ing. Boukal ve své zprávě oznámil, že schodek za rok 2012 je přes 12 000 Kč. Ten ale vznikl opožděnými platbami z minulých let. Jinak je naše hospodaření vyrovnané. Ing. Sousedík zhodnotil speciálku a vyzval chovatele, aby zlepšovali tvarové vlastnosti, ale zároveň neustupovali v barevnosti. Varoval před kříženci jiných plemen a seznámil přítomné s přípravou ročenky. Vyzval zástupce poboček, aby mu předali záznamy o své historii.

Matrikář Zdeněk Bek nás seznámil se stavem členské základny. Klub má 236 členů a dlouhodobý pokles se nedaří zastavit. Zástupci jednotlivých poboček nás seznámili se svou činností. Předseda RK Oldřich Kaluha neměl k vedení pokladny ani k činnosti klubu žádné výhrady.

Byl projednáván šlechtitelský cíl. Ing. Sousedík zdůraznil, že nikdy v minulosti nebyla vůle oddělit staváka výstavního a staváka letce. Předseda ÚOK P. Wieder předal již zmíněná ocenění. Promluvil o ne dobré situaci ve vedení ČSCH a nedostatečném finančním zázemí ve srovnání třeba se zahrádkáři. Zmínil nutnost přípravy nového vzorníku, setkání s kluby v Litovli a také utvoření skupiny posuzovatelů-specialistů. Předseda klubu mu poděkoval a vyjádřil přesvědčení, že i přes rozdílné názory na oceňovací lístek zůstaneme přáteli.

V diskusi se projednával oceňovací lístek, příprava ročenky a předběžně příprava na speciálku.

13.9.2014 se uskutečnila schůze rozšířeného výboru.  Jiří Maček a Karel Bek seznámili přítomné s průběhem setkání klubů v Litovli. Na schůzi byl omluven Ing. Sousedík. Zástupci OP seznámili přítomné s termíny svých výstav. Organizačně byla zajištěna naše speciálka. Ing. Sousedík a ing. Slepička byli pověřeni zajištěním ukázkové expozice příbuzných plemen – štelera, štajgra, starvičského staváka a chebské straky. Předběžně byli navrženi posuzovatelé na speciálku. Jiří Maček oznámil, že nám byla povolena výjimka posuzovat na náš oceňovací lístek. Bylo to přijato s povděkem, trvalé řešení to ale není. Členové klubu byli vyzváni k co největší účasti na celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Klub věnuje na nejlepší čtyřčlennou kolekci pohár. Současně v Lysé proběhne propagace našeho klubu v souvislosti s 90. výročím.

Poslední schůze v roce tradičně bývá naše slavnostní setkání při speciálce. Za ÚOK byl delegován ing. Krůta. Byly vyhlášeny výsledky jednotlivých soutěží a udělených šampionů. Přítomní posuzovatelé zhodnotili vystavené holuby, za nepřítomné to provedl ing. Sousedík. V diskusi předseda klubu poděkoval př. Miloslavu Lukášovi za sponzorování ročenky a jednu podepsanou celým výborem s věnováním mu předal. Ing. Slepička vznesl dotaz, proč př. Václav Švehla nezískal MKK, když obdržel nejvíce bodů. Stejně tak, jako při výběru šampionů, ani při výběru vítěze MKK a MFH nemusí nutně zvítězit kolekce s nejvyšším počtem bodů. Toto pravidlo platí více než 15 let a bylo v minulosti už uplatněno. Je to pojistka proti nestejnému metru posuzovatelů. Rozhodnutí komise bylo jednomyslné a nikdo neměl zájem př. Švehlu ani nikoho jiného poškodit. Pokud nejste s tímto pravidlem spokojeni, můžete ho třeba dnes změnit. Žádný zákon ale nemůže mít zpětnou platnost. Po speciálce jsem od př. Švehly dostal dopis, ve kterém vyjádřil nesouhlas s vyhlášenými výsledky. Velice oceňuji, že se jednalo o dopis velice slušný a korektně napsaný. Odpověděl jsem mu, navíc jsme se sešli v lednu v Lysé nad Labem, kde jsme si své názory vysvětlili. I když jsme spolu nesouhlasili, rozešli jsme se jako přátelé. Osobně přeji Václavu Švehlovi, aby MKK vyhrál v nejbližších letech. To jsem ale trochu odbočil.

Př. Jaroslav Bačkovský navrhl ustavit odvolací komisi. V diskusi bylo vysvětleno, že by vznikly zase úplně jiné problémy. Můžeme tento problém projednat na dnešní konferenci. Př. Miloslav Lukáš pozdravil přítomné, pozastavil se nad německým oceňovacím lístkem a zejména nad tím, že je někomu vnucováno něco, o co ten druhý nestojí. Dále mluvil o potřebné podpoře našich národních plemen. Delegát ÚOK ing. Krůta vysvětlil některé náležitosti s oceňovacím lístkem a zejména přípravu nových stanov ČSCH, které se dotknou i klubů. Z. Laštovka žádal, aby speciálku opět hodnotili garanti barvy jako v minulosti. Př. Smola kritizoval nemožnost přepravy drobných zvířat. Dále byla dohodnuta návštěva výroční schůze Slovenského klubu. Schůze proběhla v klidném duchu, za což všem zúčastněným děkuji. Bylo to důstojné vyvrcholení výročí.

Tolik naše činnost schůzová. A jak jsme na tom byli po stránce výstavní?

 První velká akce byla celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem, rozšířená o výstavu PCH. celkem bylo vystaveno 1948 holubů, z toho 284 staváků. 11 osmičlenných kolekcí v PCH, 196 holubů ve všeobecné části. Staváků bylo nejvíce ze všech holubů, 14,5%, tedy každý 7. holub byl stavák. V soutěži o PCH byla staváků téměř čtvrtina. Osobně mám z těchto čísel radost. Je to už 3. výstava v Lysé po sobě, kdy staváků bylo nejvíce. Nikdo nás nemůže kritizovat, že bojkotujeme celostátní výstavu nebo německý lístek. V soutěži o PCH uspělo 8 kolekcí.

Stanislav Brückner -  2x černý lysý a modrý sedlatý, Zdeněk Bek -  černý sedlatý, František Štěpánek – modrý lysý, Jaroslav Vaněk – 2x modrý sedlatý kapratý a červený lysý a Václav Krůta – 2x žlutěplavý a žlutý sedlatý. Titul šampion obdržel černý sedlatý Zdeňka Beka – 97 b., pohár klubu za nejvýše oceněnou kolekci rovněž Zdeněk  Bek – 383 b.. Čestné ceny obdrželi František Štěpánek – modrý lysý 95 b., Zdeněk Bek – černý bělokosý 96 b., Zdeněk Dragon – černý sedlatý 97 b., Petr Sedmík – modrý sedlatý 96 b., Josef Melichar – modrý mramorový 96 b., Jaroslav Boukal – červený bělopruhý 96 b., Václav Švehla – červený sedlatý 96 b., Miloš Calda – žlutý sedlatý 96 b., Josef Staněk – žlutý tygr 95 b. a Václav Puchta – červený plamínek 96 b.. Navíc mladý chovatel Milan Krtek obdržel pohár za bílého rovného. Plemenné chovy a část ostatních posuzovali ing. Tomáš Sousedík a Karel Bek, zbytek všeobecné části ing. Václav Krůta a Stanislav Brückner.

V sobotu a v neděli se v rámci oslav 90. výročí promítaly nahrávky ze soutěží v letu a rozdávaly staré katalogy. Byl o ně zájem. Toto měl na starosti Jiří Maček, za což zaslouží pochvalu. Myslím, že se staváci v Lysé neztratili. Všem úspěšným gratuluji a všem ostatním děkuji za účast a dobrou propagaci.

Tak jako každý rok, i loni byla nejdůležitější výstavou naše speciálka. Tentokrát rozšířená o účast plemen vzešlých ze staváka. Bylo vystaveno 44 štelerů, 8 starvičských staváků a 10 chebských strak. Nebyli vystaveni štajgři, ti měli svoji speciálku. Někteří naši členové tuto část výstavy kritizovali, já si ale myslím, že to byla dobrá ukázka. Mohli jsme si ověřit rozdíly mezi těmito plemeny a jejich přinejmenším problematičnost křížení s naším stavákem. Šteleři byli viditelní kříženci brněnského voláče.  Byl jsem osobně při naklecování těchto holubů. Okamžitě po umístění do klece se začali tito holubi předvádět. A to měli za sebou dlouhou cestu v přepravce. Nabízí se kacířská otázka, proč tito chovatelé nechovají raději kvalitní brňáky, než jejich křížence. Ať si ale každý chová, co se mu líbí.

Nám se líbí stavák. Těch bylo úctyhodných 1281. Skutečně více, než jsme čekali. Ve své loňské zprávě jsem chválil 5 kolekcí červených lysých a stejně tolik černých plamínků. Platí to i letos, snad jsou tyto 2 rázy na početním vzestupu. Loni jsem chválil po dlouhé době 3 kolekce modrých bělopruhých, teď nebyli vůbec. Snad se jejich chovatelé domluvili. Tři kolekce modrých mramorových znamenají, že by letos měli mít svou vlastní soutěž. Stejně tak i penížci, i když se jedná o rovné a bělokosé. V minulosti byli vystavováni i lysí. Myslím, že tyto 3 málo chované rázy si to zaslouží.

Naopak tradičně bylo po jedné kolekci černých a červených bělopruhých, žlutých bělokosů, plchů a lysých plchů, vždy od stejných chovatelů. Opět vystavovali pouze dva chovatelé modrých bělokosů a dokonce byl jen jeden chov stříbrných sedlatých. Přitom z tohoto kvalitního chovu je o holuby velký zájem. Proč je tedy tito chovatelé nevystaví? A je těžko k uvěření, že modří černopruzí nebyli vystaveni vůbec. Vždyť chovatelé kvalitních modrých lysých musí mít i kvalitní rovné. Tak proč se s nimi nepochlubit. Neviděli jsme ani bílé barevnoocasé.

 Také loni jsem si posteskl nad dlouhodobou absencí červených mramorových. Jeden nový člen klubu je začíná chovat, tak se jich snad časem dočkáme. V novošlechtění jsou červeněplaví kapratí sedlatí i červeněplaví na dostatečně kvalitní úrovni a měli by být přeřazeni do MFH.

Tak jako tradičně, i letos zaznělo hodně stížností na posuzovatele. Některé byly oprávněné, některým chovatelům schází soudnost. Tak to ale bylo vždy a lepšit se to bude zvolna.

I letos v soutěži poboček došlo ke změně v pořadí. Ještě 5. umístěná Jihomoravská OP překročila 200 bodů, což je hranice určité kvality. A 6. Vysočina tuto hranici těsně atakovala. A tak je to jedině dobře. Mezi klady bych zařadil i věc, která by měla být samozřejmostí. Žádný holub se neztratil. Nějaké nedostatky výstava určitě měla, ale i tak to bylo důstojné završení 90. výročí.

Kromě speciálky se konaly výstavy na pobočkách. Viděl jsem jich většinu, některé jsem posuzoval. Byla na nich řada kvalitních holubů a také zapálených holubářů. Většina poboček pořádá své výstavy samostatně. Na ně přijdou ale jen vystavovatelé. Dle mého názoru je lepší účast při některé výstavě.

Krátce se zastavím u krajské lednové výstavy v Lysé nad Labem. Je to největší výstava holubů u nás. Několik klubů tam pořádá své speciálky a přijde tam nejvíce návštěvníků. Staváků tam bylo jen 116. Severočeská OP tam měla mít svou speciálku, vystavili ale jen 3 členové a to je škoda.

Součástí 90. výročí bylo také vydání ročenky. Obsahově to měl na starosti Ing. Tomáš Sousedík. Vzniklo dílo, které obsahem i rozsahem převyšuje vše ostatní. Řada historických článků i článečků nás zavádí o mnoho desítek let zpět. Známe řadu jmen zakladatelů, funkcionářů i chovatelů, zásluhou dobových fotografií teď víme, která tvář ke komu patří. Dozvídáme se, jaké ústrky musely všechny, ale hlavně náš klub, v 50. a zejména počátkem 60. let snášet. Co všechno museli chovatelé a členové přetrpět, aby klub udrželi. Je dobře, že to víme a měli bychom si toho vážit. Nejvíce mě ale zaujala pasáž ing. Slepičky o původu staváků. I když jsem tyto věci z Františkova vyprávění slyšel už dříve, přečetl jsem si článek 3x. I já jsem přesvědčen, že historie staváka sahá dále, než přibližně do r.1850. Některé údaje se opírají o slovní podání a to nemusí být vždy úplně přesné. Přesto jeho pojednání působí velice věrohodně. Pravděpodobně se najdou vně klubu jedinci, kteří budou některé věci zpochybňovat. Fando děkuji ti za to, že jsi se konečně nechal přemluvit a článek napsal. Ročenka jako celek má hodnotu knihy. Tomáš si dal opravdu záležet. Je o ni velký zájem i mimo klub. Tomášovi kritici (někdy také mají pravdu) by se měli zamyslet, kdo jiný by něco podobného dokázal. Tomáši díky!

Devadesátka teprve skončila, ale já už přemýšlím o stovce. Ať bude za 9 let složení výboru jakékoliv, tohle překonat půjde těžko. Asi vás všechny překvapilo, že členové měli ročenku zdarma. To je zásluha Míly Lukáše, který vše sponzoroval. Vážíme si toho a děkujeme.

Poslední chovatelskou akcí bylo školení červené barvy 14.3. zde ve Šťítarech. Zahajujeme tím 2. kolo našich již pravidelných školení. Zúčastnilo se ho 52 členů i nečlenů klubu. Doneseno bylo více než 40 staváků v červené barvě. Teoretickou část školení provedl poradce chovu ing. T. Sousedík. Ve své přednášce seznámil přítomné s genetickým založením barvy, popsal přednosti a vady barvy a lesku. Své názory v bohaté diskuzi přednesli i další chovatelé červené barvy.

Ještě předtím účastníci školení vybrali, dle svého názoru, 10 holubů, kteří byli nejlepší v pozicích barva, lesk, svit a struktura peří. Do ankety se zapojilo 38 přítomných. Nejvíce hlasů obdržel rovný holub př. M. Moravce – 29 hlasů. Na dalších místech skončili: 2. rovněž rovný  J. Sochůrka – 22 hlasů, 3. sedlatý Vl. Lisky – 16 hlasů, 4. sedlatý Fr. Kašpara - 14 hlasů, 5. a 6. bělokosí, oba P. Abreška – 13 a 12 hlasů, 7. skončil další sedlatý Vl. Lisky – 11 hlasů a 8. rovný J. Sochůrka – 10 hlasů. Těchto 8 holubů postoupilo do finále. Zbývající holubi dostali méně než 10 hlasů. 6 přítomných posuzovatelů pak tyto holuby posoudilo  nápočtovým způsobem v těchto čtyřech pozicích známkami 1-10 bodů. Nejvíce bodů (215) získal rovný holub M. Moravce. 2. bělokos J. Sochůrka získal 198 bodů, 3. bělokos P. Abreška 194 bodů a na společném 4. místě skončili sedlatý VL. Lisky a rovný J. Sochůrka – 186 bodů. Posuzovali J. Maček, ing. J. Knottner, J. Brandejs, ing. V. Krůta, A. Straka a Vl. Záhora. To jsou posuzovatelé, kteří pravidelně posuzují speciálku. Další, kteří by to školení potřebovali mnohem více, nepřišli. A to byla celá akce propagována ve svazovém časopisu. Je to pouze další doklad toho, jaký je zájem o vzdělávání a jak nutně potřebujeme klubové posuzovatele.

A opět si dovolím porovnat jednotlivé posuzovatele vzájemně a porovnání s diváky. Vítězný holub byl 4x první, 1x na děleném 1. a 2. místě a 1x druhý. Druhý umístěný holub byl 1x na děleném 1. a 2. místě, 2x druhý, 1x třetí, 1x pátý a 1x šestý. Bodové rozdíly byly opravdu minimální. Posuzovatelé se vzácně shodli. Navíc 1. a 2. holub u posuzovatelů skončili stejně i u diváků. Na loňském školení typu byly rozdíly mnohem větší. Je to zajímavé. Vždyť posouzení tvaru by mělo být snazší než posouzení barvy. Čtverec od kruhu rozezná každý, modrou od zelené úplně každý ne. A rozeznat jemné odstíny téže barvy od sebe už může být problém.

Po vyhlášení výsledků střídavě T. Sousedík, M. Moravec a někteří další na těchto holubech ukazovali přednosti i vady. Vítězný holub měl přednosti v lesku a zejména svitu. Měl mimořádně hladké, utažené peří, ale trochu světlejší letku. Bylo tam úmyslně i několik holubů s vadným leskem, barvou či strukturou, aby to chovatelé názorně viděli. Myslím, že školení splnilo svůj účel a rozjížděli jsme se s dobrými pocity. Podle harmonogramu bude příště školena barva modrá. Srdečně vás všechny zveme.

Z dalších akcí se jako první konalo setkání klubů v Litovli. Setkání bylo opět dobře připravené. Byly hodnoceny jednotlivé kluby podle činnosti. V praktické části byla ukázka málo chovaných barev a kreseb. Ze staváků tam bylo několik bělopruhých Jar. Petrovického. Opět byl diskutován německý oceňovací lístek. Opět jsem požádal o výjimku pro kluby. I když reakce některých činitelů byla záporná, nakonec, jak víme, bylo klubům českých plemen povoleno posuzovat v r. 2014 na náš oceňovací lístek. Mě z celé akce nejvíce zaujala přednáška př. Justa o východních plemenech rejdičů. Většina z nás se na východní holubářství dívá trochu spatra. Seznámil nás s akrobatickými plemeny z Turecka, okolí Kavkazu, Kazachstánu a podobně. Jednotlivá plemena jsme si mohli v klecích prohlédnout. Vyprávěl o nadšení tamních holubářů. Existují případy, kdy chovatel jede na kole s bednou holubů na nosiči třeba až 200 km daleko. Holubi se posuzují 100 bodovým systémem, 50 b. je přiděleno na exteriér, 50 b. na let. Každý holub musí být nejdříve prověřen po akrobatické stránce, jinak na výstavu nesmí. Toto neříkám proto, že bych to chtěl zavádět, ale proto, abychom se zamysleli. Zamysleli nad tím, kam jsme staváka dovedli a jak chceme pokračovat.

V únoru jsme se vypravili po delší době na Slovensko navštívit výroční schůzi slovenského klubu. V sestavě poradce chovu, jednatel, předseda, matrikář a řidič Vl. Došek jsme přenocovali na Moravě u př. Chrastiny. Ráno jsme, posíleni o Jar. Chrastinu, K. Tihelku a Jar. Hášu, pokračovali na Slovensko. Tam byl poměr domácí:hosté nerozhodný 8:8. Slovenský klub má jen 13 členů a někteří se omluvili. Přítomných 8 mě ale přesvědčilo, že je o našeho staváka opravdu zájem. Následně proběhlo školení na přinesených holubech. Někteří chovatelé v poslední době hojně importovali z Čech a kvalita některých holubů byla velmi dobrá. M. Filípek, který v Kolíně pravidelně vystavuje, nám předvedl 3 generace. Holuba penížka, kterého dovezl z Čech na regeneraci sedlatých, jeho syna, který samozřejmě měl vady kresby a následně vnučku. Velká silná holubice s dobře modelovanou hlavou, krásně červenou obočnicí a silným zobem a s hustým utaženým peřím. Měla trochu znatelné rámování v sedle. Nejeden český chovatel by se měl učit na Slovensku, jak a s čím křížit staváky.

Vzájemně jsme se ujistili o budoucí spolupráci, udělali společné foto a vyrazili domů. Celou cestu jsme měli o čem diskutovat. Jsem přesvědčen, že to nebyl ztracený čas.

28. a 29.3. 2014 proběhlo v Pardubicích školení posuzovatelů. Stejně jako loni byli posuzovatelé rozděleni do čtyř pracovních skupin a střídavě na čtyřech stanovištích byli školeni podle skupiny plemen. Bylo školeno 17 plemen, stavák mezi nimi nebyl. Našeho klubu se týkal hlavně návrh na posuzovatele specialisty. Současní posuzovatelé si mohou zvýšit kvalifikaci se zaměřením na 1 nebo i více skupin holubů. Obávám se, že takových moc nebude. Ale také noví adepti by nemuseli skládat zkoušku ze všech plemen, ale jenom z jedné či více skupin. Návrh předložili zástupci ÚOK. Není to sice v té podobě, v jaké bychom si přáli, ale v dané situaci je to lepší než nic. Zástupci klubu staváka tento návrh podpořili. Vznikla obsáhlá diskuse, většina posuzovatelů návrh kritizovala, zřejmě z obavy z konkurence. Př. Chrastil předložil návrh celé toto ještě znovu projednat a zatím odložit. Návrh ÚOK podpořilo 13 posuzovatelů, proti bylo 16. Přítomných bylo 51 členů, 22 tedy nehlasovalo vůbec. Co si mám myslet o orgánu, ve kterém téměř polovina (přesně 43%) lidí nemá svůj názor nebo se ho bojí vyjádřit?! A tak nemáme zase nic. Část diskuse probíhala na téma německý oceňovací lístek a výjimka pro kluby. Předseda ÚOK byl tradičně neoblomný.

O 14 dní později se tamtéž konala konference odbornosti rozšířená o kluby. Přítomni byli zástupci 56 okresů ze 75 pozvaných a 22 klubů z 28.Napočítal jsem celkem 10 členů našeho klubu. Jako hosté byli přítomni předseda svazu př. Kotyza a zástupci odborů králíků a drůbeže.

Trochu odbočím. ÚOK drůbeže německý oceňovací lístek striktně zakázala. Z usnesení, které mělo 10 bodů, 9 bylo otištěno ve svazovém časopise černé na bílém. A aby nabyly žádné pochybnosti, tento 1 byl červeně a ještě modře zarámovaný. Proč dva rovnocenné orgány rozhodly každý jinak a protichůdně, můžeme jen spekulovat.

Hned 1. bod – schválení programu – byl velice dramatický. Zástupce okr. Kladno ing. Boukal navrhl, aby se do programu zařadil bod o zrušení německého oceňovacího lístku a navrhl tajné hlasování. Dlouze a bouřlivě se o tomto diskutovalo. Zástupci ÚOK se tomu úporně bránili. Podle stanov se ale hlasovat muselo. Pro změnu programu se zvedl les zelených hlasovacích lístků, nebylo ani nutné je počítat. Naplnilo mě to mírným optimismem. Celý další průběh jednání byla v podstatě diskuse o zrušení německého lístku. Diskuse byla bouřlivá a ostrá. Velkou práci odvedli ing. J. Boukal a ing. F. Slepička. Hodně zástupců klubů vystoupilo ostře proti německému lístku. Ti ale nemají právo hlasovat. Někteří zástupci okresů vystupovali pro německý lístek. Zprávy předsedy ÚOK, předsedy sboru posuzovatelů, zpráva o výstavě PCH, zpráva o evropské výstavě ve Francii a některá další vystoupení se dostaly na vedlejší kolej. Dále byly prezentovány různé názory. Mj. o založení americké pobočky klubu, německé pobočky, nepřímý návrh na vyloučení klubů staváka a káníka z ČSCH, zákaz účasti klubů na těchto setkáních apod.. Aby toho nebylo málo, tajemník ÚOK T. Marušák upozornil, že byl také schválen jednací řád a v něm stojí, že se hlasuje aklamací. Strhla se další bouřlivá diskuse. Vystoupil jsem s kompromisním návrhem. Ponechat německý lístek a na speciálkách posuzovat podle vůle členů a vyzval jsem ke smíru. Návrh byl odměněn potleskem a myslím, že by měl velkou šanci projít. Předsedy svazu jsem se zeptal, jak je možné, že dvě ÚOK hlasují protichůdně. Ten pak ve svém vystoupení řekl: „Holubář nejsem a holubům nerozumím.“ To mu ale nezabránilo v tom, aby vyzval delegáty k hlasování pro německý lístek. Jsem přesvědčen o tom, že několik jich tlaku podlehlo. I když v sále byla již hlasovací urna, nakonec se hlasovalo veřejně.

Jak hlasování nakonec skončilo nevím. Jsem přesvědčen, že to neví nikdo. Hlasovalo se několikrát, několikrát se sčítaly hlasy, pokaždé s jiným výsledkem. Mimo jiné se zjistilo, že z 56 přítomných jich 11 už odjelo domů. Dle mých záznamů bylo asi 28 delegátů pro německý lístek a asi 23 pro český. Počet přítomných delegátů byl ale jen 45. Počet odevzdaných hlasů byl tedy asi o 5 více než hlasujících. Perlička na závěr: za okres Šumperk hlasoval jako delegát i předseda svazu, králíkář, pan Kotyza. Nemusím říkat, pro který návrh. Každý okres může na konferenci vyslat koho chce, pověřit ho hlasováním či nechat to na jeho rozhodnutí. Jeden hlas to asi nerozhodl. Takovéto jednání ale důvěryhodnosti nepřidá.

Malá rekapitulace na závěr: 75 pozvaných delegátů, 19 jich zůstalo doma, ani nepověřilo náhradníka, 11 jich snědlo oběd a před hlasováním odjelo domů, několik dalších podlehlo nátlaku, o hlasujících králíkářích ani nemluvím. Tito lidé rozhodují o osudu našeho holubářství a tedy i našeho klubu. Výsledkem jsou dva znesvářené tábory, nevraživost, zatrpklost, znechucení. A přitom stačilo tak málo. Stojí nám to za to?!

Abych odlehčil napětí, zmíním se o akci, která se nakonec nekonala. Do soutěže ve stavění se přihlásili další 3 chovatelé. Parta kolem K. Houdka se rozhodla, že přejde od slov k činům. Termín soutěže byl stanoven na 4.4.. Počasí na přelomu března a dubna bylo ale tak nepříznivé, že jsme dva dny předtím soutěž zrušili. Náhradní termín zatím stanoven nebyl. Určitě se do soutěže nepřihlásí ten, komu holubi nestaví. Tak mám alespoň na závěr z něčeho radost.

Vážení přátelé, rok oslav je za námi. Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. Děkuji ZO Kolín za zázemí, které nám poskytuje a všem sponzorům a inzerentům. Vstupujeme do 10. dekády naší existence. Kéž je nejméně tak úspěšná, jako ty předchozí. Všem vám přeji hodně zdraví, chovatelských i osobních úspěchů a neklesejte na mysli.

 

                                                                                                 Chovu a letu staváka

                                                                                                                 Zdar!